GỢI Ý PHỐI ĐỒ THÁNG 8

1/Combo phối lịch sự 

1/ Ver.1

Combo lichj sự - polo & quần jean

- Link quần jean 230057: https://justmen.vn/products/qj-dai-hollist-230057

- Link polo 230074: https://justmen.vn/products/ao-thun-polo-just-men-230074 

2/ Ver.2

Combo lịch sự - Sơ mi và quần jean

- Link quần jean 230070: https://justmen.vn/products/qj-dai-eagle-230070

- Link sơ mi 230066: https://justmen.vn/products/sm-zar-tron-td-230066

3/ Ver.3

Combo áo thun, sơ mi và quần jean

Combo lịch sự - Sơ mi caro, quần jean & áo thun

- Link quần jean 230061: https://justmen.vn/products/qj-dai-hollist-230061 

- Link sơ mi 230068: https://justmen.vn/products/ao-so-mi-flannel-just-men-230066

- Link quần jean 230070: https://justmen.vn/products/qj-dai-eagle-230070 

4/ Ver.4

Combo lịch sự - 3 lựa chọn

- Link quần short 230069: https://justmen.vn/products/qs-kk-jack-jones-230069 

- Link quần jean 230061: https://justmen.vn/products/qj-dai-hollist-230061 

- Link quần jean 230070: https://justmen.vn/products/qj-dai-eagle-230070 

- Link polo 230055: https://justmen.vn/products/ao-thun-polo-just-men-basic-chat-cotton-230055 

- Link sơ mi 230075: https://justmen.vn/products/sm-polo-ralph-linen-tn-230075 

- Link sơ mi 230073: https://justmen.vn/products/sm-denim-lee-td-230073 

5/ Ver.5

Combo lịch sự - Áo khoác, polo và quần jean

- Link quần jean 230061: https://justmen.vn/products/qj-dai-hollist-230061 

- Link polo 230060: https://justmen.vn/products/ao-thun-polo-just-men-230060 

- Link áo khoác 230067: https://justmen.vn/products/ao-khoac-du-just-men-230067 

6/ Ver.6

Combo lịch sự - Áo khoác, Sơ mi & Quần jean

Combo lịch sự - Áo khoác, Sơ mi & Quần jean

- Link quần jean 230057: https://justmen.vn/products/qj-dai-hollist-230057 

- Link sơ mi 230064: https://justmen.vn/products/so-mi-flannel-just-men-230064 

- Link sơ mi 230065: https://justmen.vn/products/sm-tomm-ht-tn-230065 

- Link sơ mi 230066: https://justmen.vn/products/sm-zar-tron-td-230066 

- Link áo khoác 230067: https://justmen.vn/products/ao-khoac-du-just-men-230067 

2/ Combo phối trẻ trung

Combo trẻ trung - Polo, Short & Áo khoác

Combo trẻ trung - Polo, Short & Áo khoác

- Link quần short 230071: https://justmen.vn/products/qs-kk-eagle-230071 

- Link quần short 230069: https://justmen.vn/products/qs-kk-jack-jones-230069 

- Link quần short 230072: https://justmen.vn/products/qs-linen-topman-230072

- Link sơ mi 230073: https://justmen.vn/products/sm-denim-lee-td-230073 

- Link polo 230046: https://justmen.vn/products/ao-thun-polo-hoa-tiet-just-men-230046 

- Link polo 230062: https://justmen.vn/products/ao-thun-polo-just-men-soc-ngang-230062